Chọn quốc gia tham gia chương trình giáo dục Intel
 

Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam

Chương trình giáo dục đại học ngành kỹ thuật (HEEAP)

Từ năm 2010, Tập đoàn Intel và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ cho Trường Kỹ thuật Ira A. Fulton thuộc Đại học bang Arizona (ASU) thực hiện Chương trình Hợp tác Giáo dục Đại học Ngành Kỹ thuật, viết tắt là HEEAP. Chương trình cộng tác với các trường Đại học và Cao đẳng hàng đầu của Việt Nam để thay đổi cách giảng dạy thụ động, thuần lý thuyết sang cách học và dạy tích cực, dựa trên thực hành ứng dụng.

Thành phần quan trọng nhất của HEEAP là đào tạo giảng viên thiết kế chương trình học tập, xây dựng phòng thí nghiệm, đổi mới phương pháp sư phạm dựa trên. Các giảng viên sẽ tập huấn tại ASU và cùng nhau phát triển các phương pháp giảng dạy đổi mới dựa trên các tiêu chuẩn của Ban Chứng nhận Kỹ thuật và Công nghệ của Hoa Kỳ (ABET). Khi trở về Việt Nam, các giảng viên thiết lập các khóa học, phòng thí nghiệm, và áp dụng phương pháp giảng dạy mới. Đồng thời, các giảng viên này cũng tham gia hướng dẫn cho các đồng nghiệp viên khác tại trường của mình thong qua các kỳ tập huấn giảng viên tại Việt Nam.

Chương trình HEEAP giai đoạn 1 (2010-2014) có số đầu tư là 5 triệu đô la Mỹ đầu tư từ USAID, Intel và ASU. Đã có thêm các đối tác khác như Siemens, Danaher, National Instrument và Cadence Software tham gia cung cấp phần mềm, thiết bị, và đồng tài trợ học bổng cho giảng viên.

Từ năm 2012, chương trình HEEAP đã được mở rộng với tiếp tục tài trợ từ Tập đoàn Intel và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và sự tham gia tài trợ tài chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự tính tổng kinh phí cho dự án HEEAP mở rộng vào khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Các thành phần chính của dự án HEEAP mở rộng gồm:

  1. Chương trình phát triển lãnh đạo:
  2. Phát triển giảng viên về cải tổ phương pháp giảng dạy
  3. Chương trình, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất
  4. Mạng lưới đào tạo từ xa
  5. Đa dạng giới
  6. Tiếng Anh

Các trường đối tác HEEAP ở Việt Nam gồm: Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh, và trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Thông tin thêm về chương trình HEEAP có thể xem tại trang web: www.heeap.org