Chọn quốc gia tham gia chương trình giáo dục Intel
Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam › Tài nguyên cho Giảng dạy Khối phổ thông › Phương pháp tiếp cận ›
Phương pháp tiếp cận

Giúp giáo viên phát triển những kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh là trọng tâm của Chương trình Dạy học của Intel. Là một tập đoàn hàng đầu , Intel nhận thấy rằng sự thành công trong tương lai phụ thuộc vào việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ đóng góp hết mình vào nền kinh tế tri thức.