Chọn quốc gia tham gia chương trình giáo dục Intel
Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam › Tài nguyên cho Giảng dạy Khối phổ thông › Xây dựng hồ sơ bài dạy tích hợp dự án khả thi ›
Xây dựng hồ sơ bài dạy tích hợp dự án khả thi
 

"Khi dự án bắt đầu, tôi phải “phân thân” ra để hỗ trợ rất nhiều hoạt động diễn ra cùng một lúc. Các buổi học dự án mệt hơn nhiều so với các buổi học chỉ sử dụng giấy và bút. Nhưng các em đã tham gia một cách say mê và đầy trách nhiệm. Điều đó cũng đáng so với công sức bỏ ra".

         Lisa-Helen Shapiro

         Giáo viên lớp 1