Chọn quốc gia tham gia chương trình giáo dục Intel
Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam › Công cụ cho Giảng dạy Khối phổ thông › Chương trình Giáo dục của Intel – Hướng dẫn Kỹ năng ›
Chương trình Giáo dục của Intel – Hướng dẫn Kỹ năng

Bạn cần một gia sư lành nghề và luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh của bạn hoàn thành các bài tập cần sử dụng các phần mềm ứng dụng? Học sinh của bạn sẽ làm gì nếu muốn lập một biểu đồ cột từ dữ liệu của bảng tính; tạo một bản tin gồm 3 cột chữ, hoặc thêm một bức ảnh vào bài trình bày đa phương tiện? Chương trình Hướng dẫn Kỹ năng của Intel sẽ cung cấp hướng dẫn theo từng bước, với các hình ảnh trực quan đi kèm, cho hàng trăm kỹ năng bằng ngôn ngữ thân thiện với người sử dụng.

  • Xem từng bước hướng dẫn trong quá trình thực hiện
  • Thúc đẩy sự thông thạo các kỹ năng công nghệ
  • Hỗ trợ cho những người không sử dụng tiếng Anh
Khởi động Hướng dẫn Kỹ năng Hướng dẫn Kỹ năng (trực tuyến) ›
Chọn chương trình Hướng dẫn Kỹ năng trực tuyến phù hợp với phiên bản phần mềm và hệ điều hành bạn đang sử dụng.
 
Hướng dẫn Kỹ năng (tải về máy) Hướng dẫn Kỹ năng (tải về máy) ›
Chọn chương trình Hướng dẫn Kỹ năng phù hợp với phiên bản phần mềm và hệ điều hành bạn đang sử dụng để tải về.
 
Hướng dẫn Kỹ năng trong lớp học Hướng dẫn Kỹ năng trong lớp học ›
Chọn các chiến lược giúp phát huy các kỹ năng sử dụng công nghệ thông qua các hướng dẫn đúng thời điểm.