Vybrat zemi

   Informace anglicky   Informace anglicky
Urychlujeme technologické inovace
Hlavní stránka ›Vzdělávací iniciativa Intel® › Intel a vzdělávání › Program vyššího vzdělávání Intel® ›
Program vyššího vzdělávání Intel®
Již téměř 40 let společnost Intel vychovává další generace techniků a vědců. Program vyššího vzdělávání Intel® (Intel® Higher Education Program) – celosvětová spolupráce mezi Intelem a 150 univerzitami ve 34 zemích – umožňuje studentům přístup k výzkumu světové úrovně, přímé technologické podpoře a znalostem o podnikání v oblasti technologií. Tak pomáhá předávat výsledné technologické znalosti a zkušenosti místním ekonomikám.

Každý program vyššího vzdělávání je řízen přímo v hostitelské zemi nebo regionu a je přizpůsoben individuálním potřebám společenství, která jej využívají.
Technologické vzdělání Technologické vzdělání  ›
Zacelujeme mezery v technologických znalostech urychlováním vývoje účinných vzdělávacích modulů.
 
Univerzitní výzkum Univerzitní výzkum  ›
Umožňujeme rozvoj technologií prostřednictvím grantů na bádání a financováním otevřených a spolupracujících výzkumných laboratoří.
 
Podnikání Podnikání   ›
Propagujeme místní inovace skrze vzdělávání v oblasti podnikání a prostřednictvím soutěží.
 
Programy pro studenty Programy pro studenty  ›
Poskytujeme příležitosti pro úspěch studentů prostřednictvím nadací, stipendií, stáží a soutěží.
 
 
 
Podívejte se
Podívejte se, jak Intel vychovává další generaci novátorů.

 

 
Zapojte se do komunity
Akademické společenství Intel® (Intel® Academic Community) poskytuje akademické obci možnost zapojit se prostřednictvím internetové sítě do diskusí a příležitost získávat kvalitní informace o nových technologiích.

 Na zaèátek stránky