Intel Education: välj land

   Information på engelska   Information på engelska
 
Home ›Intels® utbildningsinitiativ › Grundskole- och gymnasieutbildning › Intel Teach – Essentials ›

Intel Teach – Essentials


Skriv ut den här sidan
Programmet Intel® Teach är ett beprövat, världsomspännande program för yrkesmässig utveckling som hjälper utbildare att förbättra inlärningen för 2000-talet genom effektiv användning av teknik.

Möjliggör undervisning och inlärning för 2000-talet

Med över 5 miljoner lärare utbildade i 40 länder har Intel Teach drivit fram övergripande förändringar på utbildnings- och inlärningsområdet sedan 1999. Lärarna lär sig av andra lärare hur, när och var de kan plocka in tekniken i sina lektionsplaner med fokus på utveckling av elevernas tankeförmåga på högre nivå. De får prova på nya metoder för att skapa utvärderingsverktyg och anpassa lektionerna till utbildningsmål och regionala och nationella standarder.
Tillbaka till början