Intel Education: välj land

   Information på engelska   Information på engelska
 

Om initiativet Intel® in Education


Skriv ut den här sidan

Syfte

Syftet med initiativet Intel® in Education är att förbereda dagens lärare och elever inför morgondagens krav. Intel in Education speglar Intels engagemang i utbildning och främjar effektiv teknikanvändning i klassrum över hela världen. Målen med initiativet är att:
  • Förbättra vetenskapen och matematiken på grundskole- och gymnasienivå
  • Öka den effektiva användningen av teknik i klassrum och undervisning
  • Bredda tillgången till teknik
  • Öka antalet personer, särskilt kvinnor och minoritetsgrupper, som väljer ett tekniskt yrke
Som en del i dessa strävanden är Intels utbildningswebbplats främst utformad för lärare och tekniksamordnare. Webbplatsen ger information om Intels utbildningsprogram samt innehåll och tjänster som stödjer utbildning inom vetenskap, matematik, ingenjörskonst och teknik.

Dina kommentarer, förslag och idéer för att hjälpa oss att bli bättre uppskattas verkligen. Kontakta oss med din feedback.

Tillbaka till början