Intel Education: välj land

   Information på engelska   Information på engelska
 
Home ›Intels® utbildningsinitiativ › Om Intel i skolan › Utbildning i samhället ›

Utbildning i samhället


Skriv ut den här sidan

Samhällssamarbete som ökar möjligheterna till informellt lärande

Intel® in Education förbättrar möjligheterna till lärande och tillgången till teknik genom samarbete med samhällen i hela världen. Genom vårt program för utbildning i samhället får ungdomar som normalt inte nås av liknande program tillgång till resurser.

Intels dataklubbar

Ett samhällsbaserat utbildningsprogram som ger ungdomar i underpriviligerade samhällen tillgång till högteknologisk utrustning, handledning och undervisning. I den här informella inlärningsmiljön kan eleverna uttrycka sig med hjälp av teknik och höja sitt självförtroende samtidigt som de sysslar med någonting som de tycker om. Besök Intels dataklubbar på webben .Tillbaka till början