Intel Education: välj land

   Information på engelska   Information på engelska
Främjar teknisk innovation
Home ›Intels® utbildningsinitiativ › Om Intel i skolan › Intels® högre utbildningsprogram ›
Intels® högre utbildningsprogram
I nära 40 år har Intel utbildat nästa generation ingenjörer och vetenskapsmän. Intels® högre utbildningsprogram – ett globalt samarbete mellan Intel och 150 universitet i 34 länder – ger studenter tillgång till forskningsledarskap i världsklass, omedelbar teknisk support och kompetens i tekniskt entreprenörskap för att hjälpa till att flytta resulterande teknisk expertis och kunskap till de lokala ekonomierna.

Varje högre utbildningsprogram administreras lokalt i sitt värdland eller -region och är anpassat för att reflektera de individuella behoven hos de grupper det betjänar.
Teknisk läroplan Teknisk läroplan  ›
Överbryggar det tekniska gapet genom att påskynda utvecklingen av ledande läroplansmoduler.
 
Forskning med universitet Forskning med universitet  ›
Möjliggör teknikens framsteg genom forskningsanslag och finansiering av offentliga och samarbetande forskningslaboratorier.
 
Entreprenörskap Entreprenörskap   ›
Stödjer lokal innovation genom utbildning och tävlingar i entreprenörskap.
 
Studentprogram Studentprogram   ›
Ger möjligheter till studentframgång genom gemenskap, stipendier, internship och tävlingar.
 
 
 
Ta en titt
Se hur Intel hjälper till att utbilda nästa generation innovatörer.

 

 
Gå med i communityn
Intels® akademiska community förser den akademiska världen med ett onlinenätverk för att delta i samarbets¬diskus¬sioner och få tillgång till ledande resurser inom ny teknik.

 Tillbaka till början